Byggprocesser som förändrar branschen

Vad är egentligen anledningen till att våra byggkostnader är så höga i Sverige? Och vad är den bakomliggande orsaken till att byggbranschen är så konservativ? Sverige ligger ofta i framkant när det gäller teknikutveckling i stora samhällsförändrande byggprojekt, men varför har sättet vi bygger våra bostadshus och villor inte följt med i den utvecklingen?

Svaret är troligtvis att innovationen och tekniken än så länge varit för dyr att applicera på enfamiljshus. De stora byggbolagen fokuserar på större projekt och därför är detta en marknad som är utlämnad till Sveriges husbyggareföretag. I jämförelse med de stora byggbolagen riktar sig husbyggareföretagen till en marknad som är ca 11 000 enheter om året.

Kunden för husbyggarföretagen är främst de som vill bygga sitt hus eget hus, sitt drömboende. Många års sparande för insatsen till huset behövs, då ett nyproducerat hus ofta ligger på minst 5 miljoner kronor och tusentals timmar eget arbete tillkommer efter husköpet. Så i verkligheten skiljer sig priserna från de satta på hemsidan.

I genomsnitt så flyttar ca 1,5 miljoner svenskar varje år. Enligt 2018 år statistik från svensk mäklarstatistik såldes ca 54 000 villor och ca 102 000 bostadsrätter. Värdet var drygt 400 miljarder. När en villa ska byggas är det många olika delar som styr vad den faktiskt kostnaden blir när huset är helt klart. I Sverige har vi en ineffektiv administrativ process som kostar mycket pengar.

  1. Först behövs ett planbesked så att en detaljplan kan skapas. Detaljplanen ligger som underlag för prövning hos kommunen. Väntetider på mellan 18 – 36 månader är inte ovanligt.
  2. När sen detaljplanen är klar (med specifika geografiska regler) måste det ändå ansökas om bygglov. Ytterligare en 10 eller 20 veckor lång process.
  3. Därefter följer ett samrådsmöte och ett startbesked. Därtill under hela processen finns en Kontroll Ansvarig (KA) som kontrollerar och dokumenterar att alla processer följs, att det byggs korrekt och att allt är väldokumenterat. Dessa KA är oberoende. Detta är en dyr process innan bygget ens har börjat. Hade en KA varit med från planprocess och fått en tydligare insyn skulle ledtiden kunna förkortas till max 12 månader.

Själva byggprocessen är också ineffektiv. Upp emot 30% av all tid på ett bygge är väntetid. Självklart är det svårt att ta bort all väntetid, men vi är helt övertygade om att den går att korta ner väsentligt. Transporter av material brukar skötas av byggvaruhandlarna som gör det till sin affärsidé att rätt material ska vara på plats vid rätt tidpunkt, dock blir det mycket onödiga transporter.

Ett bygget är ofta beroende av enskilda entreprenörer, såsom elektriker, plåtslagare eller andra yrkesgrupper. För dem är det viktigt att allt är på plats vid rätt tidpunkt annars får de andra vänta med att genomföra sitt arbete.

Det vi på Markexpo utvecklar är en mer optimerad process där bygget går fortare. Vilket leder till en positiv utveckling och att fler klimatsmarta hus kan byggas.

Vi vill påverka våra politiker så att vi får enklare administration kring bygget. Snabbare planprocesser och att vi kan bygga fler hus utan planprocess och snabbare få tillgång till mark där vi kan bygga. I vissa kommuner får man inte bygga i skog, på åker, eller på impediment. Ändå byggs det på dessa områden eftersom man kan söka om undantag, det tar några månader extra. Vi undrar varför?

Den konservativa byggbranschen blir dock allt mer mottaglig för utveckling och förändring.

Om vi överför kunskapen och erfarenheterna från de stora bolagen till de mindre.

Om vi kan utmana, utveckla och förbättra processerna.

Om vi kan förenkla byggtillstånden.

Om vi kan utgå ifrån miljön i det vi gör som första alternativ.

Om vi redan nu kopplar samman elektrifieringen av samhället med hur vi bygger bostäder.

Om vi dessutom levererar bättre kvalité snabbare.

Ja, då kan vi lösa bostadskrisen vi har i Sverige, samtidigt som vi förbättrar miljön.

Kom igen, var med och hjälp till, nu!

Vi behöver din hjälp, då kan vi genomföra förändringarna fortare.

Scroll to Top