Frågor & svar

 

 

Frågor & svar under pågående crowdfunding-kampanj 

Här har vi sammanställt svaren på de frågor ni har ställt till Markexpos VD, Tim Håman. Vi hoppas dessa svar kommer att förklara ännu tydligare hur Markexpo vill förändra byggbranschen och hur ni som delägare kan ha en viktig roll i hur framtidens boende utvecklas. 

Hur skapar ni hus som både är energieffektiva och klarar vårt klimat långsiktigt?

Främst genom två delar. Dels använder vi träull som isoleringsmaterial som är mer miljövänligt än stenull och glasull. Genom att vi även använder ett större lager isolering än det som är standard idag, får vi bättre energieffektivitet än vad traditionell isolering ger.

Vi bygger dessutom vi en solcellsanläggning i anslutning till husen som kombinerat med allt smartare teknologi gör att vi har möjlighet att effektivisera energin ännu mer. 

Vad är det som gör att ni kan leverera på 1-2 månader när andra hustillverkare levererar på 1-2 år?

I Sverige har de flesta andra hustillverkare en väldigt lång väntelista och pressade och stressade fabriker som tillverkar. Vi har istället valt att flytta produktionen utanför Sverige och jobba med fabriker som både är större och har lättare för att skala upp – därför går det snabbare. När vi har en helt färdig husmodell lämnar vi den vidare till fabriken och får igång produktionen utan långa ledtider. 

Hur klimatkompenserar ni transporterna?

Vi kommer klimatkompensera genom att plantera träd.

Klimatkompenserar ni även för tillverkning av byggmaterialet?

I uppstarten kommer träd att återplanteras i den omfattning som vi använder dem. Det sker här i Sverige av de stora träföretagen som levererar virke till oss. Vi hoppas kunna göra en större klimatinsats på den här punkten allt eftersom bolaget växer. 

Varför har ni valt att inte installera integrerade solceller i husens tak och/eller väggar?

Eftersom vi vill att hela kalkylen ska vara baserad på att man ska få ett energiöverskott så varje ägare kan ”få betalt för att bo i sitt hus” behöver vi så pass mycket yta att taken på husen inte räcker till – därför bygger vi istället en energipark. Eftersom vi importerar alla delar kommer det att bli mer energieffektivt både i hur användningen ser ut i varje enskilt hushåll men också den överskottsel som man kan sälja.

Har ni funderat på att installera solfångare, som kan ta emot och generera värme till t.ex. tappvarmvatten, på husen? Om inte, varför?

Vi har beslutat att lämna taken fria eftersom vi installerar en större solcellsanläggning i anslutning till husen. Då kan köparen av husen själv välja att komplettera med antingen solfångare eller fler solceller på taken.

Är tanken att ni ska bygga nollenergihus (passivhus)?

Tanken med nollenergihus är fin, men det för med sig en del problem som kan uppkomma längre fram. Vi väljer därför att bygga mer traditionellt. Våra väggar är lite tjockare, vi använder isolering av träull och vi har vår solcellspark som levererar ström direkt in i husen och gör att vår energikalkyl blir mycket bättre. 

Hur säkerställer ni kvalitet på det ni bygger?

Det gör vi i de processer vi går igenom både innan och under tiden husen byggs. Från den ursprungliga arkitektritningen görs en konstruktionsritning som har specifika byggnadstekniska delar som noggrant följs upp av kontrollansvarig på byggplatsen. När det gäller exempelvis ytskikt så har vi i vårt team en mycket erfaren snickare som är med och säkerställer god kvalitet.

Hur håller ni nere era kostnader?

Det handlar framförallt om tre olika faktorer:

  • Serieproduktion 
  • Effektivisering – såväl i form av att vi levererar Boklara hus vilket snabbar upp tiden från skrivet kontrakt till inflytt men också i form av att folk inte står och väntar på byggarbetsplatsen – det kostar också väldigt pengar.
  • Optimering av flöden så att rätt saker kommer i rätt tid.

Hur satte ni bolagets värdering?

Vi har både mark och hus som är värderade av mäklare. Det första projektet med sju fastigheter med ett genomsnittligt värde på 3,5 MSEK, har en värdering på 25 MSEK. Eftersom vi även har byggt klart vägen och gjort samtliga avlopps- och kabeldragningar fram till de sju tomterna är den totala värderingen på bolaget 30 MSEK. Nästa projekt är 40 fastigheter, vilket blir 160 MSEK i värde. 

Därför tycker vi det är en bra start med en värdering på 30 MSEK och i nästa skede kommer vi få en stor utväxling redan där. 

Varför ska jag investera i just Markexpo och inte något annat fastighetsbolag?

Vi är nytänkande i en traditionell bransch som inte förändrats mycket senaste decennierna. Vårt team består av entreprenörer med erfarenhet, förutom från bygg- och fastighetsbranschen utan även från andra branscher, bland annat IT. 

Ett exempel på hur vi tänker nytt är att de som köper våra hus kan få betalt för att bo i huset, bland annat genom den solenergianläggning som byggs i anslutning till husen.

Dessutom har vi tänkt om gällande hela processen för hur ett hus produceras, vilket kraftigt reducerar produktionskostnaden och i sin tur leder till att vi kan sälja husen till ett mycket attraktivt köpepris. Det lägre priset och det faktum att vi bygger Boklara hus gör att vår marknad blir större än för andra hustillverkare.   

Vi har också ett helhetstänk som få i branschen har där vi ser till hur energi, fastighet och transport samspelar. Det skapar även en avkastning i bolaget som andra inte har och där ser vi en möjlighet att du ska vara med från början – investera nu så ska vi se till att du får riktigt bra utväxling när vi gör exit i framtiden!

Hur kan jag som investerare engagera mig i bolagets utveckling?

Första steget är vår Crowdfunding-kampanj på FundedByMe, där alla kan gå in och investera. Nästa steg är att vi startar processen och gärna jobbar tillsammans med de investerare som vill vara aktiva i bolaget. Det kan vara i form av medlemskap i bolaget där man dels kan få ta del av olika förmåner, dels kan vara del av och påverka de produkter vi tar fram.

Vi vill med Markexpo skapa en rörelse som tillsammans med oss driver på utvecklingen inom bygg- och fastighetsbranschen – en förändring som behövs för att bevara vår planet och ge möjlighet till fler att uppleva känslan av att bo i ett nytt hus.

Scroll to Top